Threadworx Overdyed Vineyard Silk V1125

Threadworx Overdyed Vineyard Silk V1125

  • $6.50
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.

Only 5 left!

Threadworx Overdyed Vineyard Silk, 100% Pure Chinese Silk, Twisted Emerald V1125 - 20 yards