Threadworx Overdyed Vineyard Silk V146

Threadworx Overdyed Vineyard Silk V146

  • $6.50
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.

Only 6 left!

Threadworx Overdyed Vineyard Silk, 100% Pure Chinese Silk, Twisted Cameo Pink V146 - 20 yards